Informatie & documenten voor professionals

Veelgestelde vragen

Klik op onderstaande vragen voor meer informatie of neem contact met ons op.

Alle patiënten met een positieve testuitslag of hoge verdenking op COVID-19 die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Patiënten die geen bezwaar aantekenen worden geïncludeerd in de registratie.

Dit onderzoek is observationeel, data van routine klinische zorg tijdens de opname worden geregistreerd. Dit gebeurt door middel van gestandaardiseerde Data Collection Instruments in REDCap. Naast het ISARIC-WHO CRF bevat het CAPACITY REDCap project meerdere aanvullende Data Collection Instruments, waaronder: cardiale voorgeschiedenis en cardiovasculaire risicofactoren, cardiale biomarkers, ECG, echocardiografie, cardiale MRI, invasieve cardiale procedures, cardiale complicaties tijdens opname en cardiale uitkomst na 7 en 30 dagen.

Deze gegevens worden veilig en gepseudonimiseerd opgeslagen onder een unieke studiecode in een REDCap registratie.