Informatie voor patiënten

Welkom op de website van de CAPACITY registratie. Hier vindt u informatie en houden wij u op de hoogte over ons onderzoek. Het antwoord op de onderstaande vragen kunt u vinden door op de vraag te klikken. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Een longontsteking van onbekende oorzaak in de provinciehoofdstad Wuhan werd op 31 december 2019 gerapporteerd aan het landelijke WHO kantoor in China. Een nieuw coronavirus, genaamd SARS-CoV-2, bleek verantwoordelijk. Dit virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Door snelle verspreiding van het virus verklaarde de WHO op 30 januari 2020 dat er sprake was van ‘een medische noodsituatie van internationale zorg’. Sinds 11 maart 2020 wordt de uitbraak beschouwd als pandemie.

Coronavirussen behoren tot een grote familie van virussen die klachten kunnen veroorzaken variërend van een normale verkoudheid tot ernstige ziekte. SARS-CoV-2 is een nieuw type van deze familie dat nooit eerder beschreven is in mensen. Op dit moment wordt wereldwijd een toenemend aantal mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege COVID-19. In veel landen worden drastische maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virussen te beperken.

Omdat COVID-19 een nieuwe ziekte is, zijn veel aspecten nog onbekend op dit moment. De meest voorkomende klachten zijn koorts en klachten van het ademhalingsstelsel. Sommige patiënten ontwikkelen daarnaast complicaties van het hart- en vaatsysteem. Soms vormen klachten van het hart- en vaatsysteem zelfs een eerste uiting de ziekte. Daarnaast is het mogelijk dat onderliggende hart- en vaataandoeningen invloed hebben op het ziektebeloop van COVID-19. Momenteel is er nog onvoldoende informatie beschikbaar over het beloop van COVID-19 bij patiënten met een hart- en vaataandoening en over het monitoren van cardiale complicaties bij patiënten met COVID-19. Daarom is er een urgente behoefte aan meer onderzoek.

CAPACITY is een registratie van patiënten met COVID-19. Met deze registratie willen wij meer inzicht te krijgen in de rol van hart- en vaatziekten bij patiënten met COVID-19. Gegevens uit de registratie kunnen dokters helpen om geïnformeerd beslissingen te maken. Onze hoop is dat hiermee de zorg voor patiënten met COVID-19 verbeterd kan worden.

Raadpleeg uw behandelend arts als u aan CAPACITY wil deelnemen.

Wilt u weten of uw gegevens in de registratie zijn opgenomen? Vanwege de codering kunnen wij dat helaas niet nagaan. Vraag daarom aan uw zorgverlener of die de gegevens over behandeling en het beloop daarvan, aan ons heeft doorgegeven. Die kan dan ook een overzicht geven welke gegevens dat zijn.

Als u niet deel wilt nemen aan het onderzoek dan kunt u dat kenbaar maken.

Hiervoor gebruikt u het opt-out formulier. Dit formulier heeft u gekregen van uw behandelaar/behandelend centrum. Als u die niet meer heeft, kunt u een van de onderstaande documenten gebruiken. Dit document moet u sturen naar uw behandelaar/behandelend centrum. Wij zullen uw gegevens dan niet meer voor wetenschappelijk onderzoek gebruiken. Gegevens die al geanonimiseerd aan de WHO database zijn doorgegeven, kunnen echter niet worden teruggetrokken. 


Template Opt-Out voor patiënten (Engels, Nederlands of Portugees):