Informatie voor patiënten

Welkom op de website van de CAPACITY registratie. Hier vindt u informatie en houden wij u op de hoogte over ons onderzoek. Het antwoord op de onderstaande vragen kunt u vinden door op de vraag te klikken. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Een longontsteking van onbekende oorzaak in de provinciehoofdstad Wuhan werd op 31 december 2019 gerapporteerd aan het landelijke WHO kantoor in China. Een nieuw coronavirus, genaamd SARS-CoV-2, bleek verantwoordelijk. Dit virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Door snelle verspreiding van het virus verklaarde de WHO op 30 januari 2020 dat er sprake was van ‘een medische noodsituatie van internationale zorg’. Sinds 11 maart 2020 wordt de uitbraak beschouwd als pandemie.

Coronavirussen behoren tot een grote familie van virussen die klachten kunnen veroorzaken variërend van een normale verkoudheid tot ernstige ziekte. SARS-CoV-2 is een nieuw type van deze familie dat nooit eerder beschreven is in mensen. Op dit moment wordt wereldwijd een toenemend aantal mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege COVID-19. In veel landen worden drastische maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virussen te beperken.

CAPACITY is een registratie van patiënten met COVID-19 die cardiologische zorg nodig hebben binnen Europa. Gegevens uit de registratie kunnen dokters helpen om geïnformeerd beslissingen te maken. Onze hoop is dat hiermee de zorg voor patiënten met COVID-19 verbeterd kan worden.

Omdat COVID-19 een nieuwe ziekte is, zijn veel aspecten nog onbekend op dit moment. De meest voorkomende klachten zijn koorts en klachten van het ademhalingsstelsel. Sommige patiënten ontwikkelen daarnaast complicaties van het hart- en vaatsysteem. Soms vormen klachten van het hart- en vaatsysteem zelfs een eerste uiting de ziekte. Daarnaast is het mogelijk dat onderliggende hart- en vaataandoeningen invloed hebben op het ziektebeloop van COVID-19. Momenteel is er nog onvoldoende informatie beschikbaar over het beloop van COVID-19 bij patiënten met een hart- en vaataandoening en over het monitoren van cardiale complicaties bij patiënten met COVID-19. Daarom is er een urgente behoefte aan meer onderzoek.

Raadpleeg uw behandelend arts als u aan CAPACITY wil deelnemen.