Over ons

Dutch CardioVascular Alliance (DCVA)

Hart- en vaatziekten vormen nog steeds een van de grootste uitdagingen voor de volksgezondheid van deze tijd. Door excellente wetenschap en effectieve organisatie van de zorg hebben we veel levens kunnen redden. Dit heeft echter geleid tot veel chronische patiënten. De beste Nederlandse wetenschappers, financiers en vertegenwoordigende organisaties van patiënten, universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid hebben de krachten gebundeld in de Dutch CardioVascular Alliance. Samen werken we aan de volgende prioriteiten: onderzoeksbeleid gericht op het maximaliseren van impact, snelwegen van idee naar bedrijf en van lab naar patiënt, carrièreperspectieven voor onderzoekstalent en verbeteren van de infrastructuur. We delen de ambitie om de ziektelast van hart- en vaatziekten in 25% omlaag te krijgen in 2030 door eerder opsporen en een snelle vertaling van excellente wetenschap in verbetering van zorg.

dcvalliance.nl

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)

De NVVC (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie) verenigt cardiologen en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. De missie van NVVC is het ontwikkelen en faciliteren van hoogkwalitatieve cardiovasculaire zorg in Nederland.

nvvc.nl

 
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
De NVIC vertegenwoordigt de Intensive Care geneeskunde in Nederland in de ruimste zin des woords, waarbij als kerntaken worden gezien het bevorderen van de Intensive Care geneeskunde, het behartigen van de belangen van de Intensive Care patiënt door de doelmatigheid, patiëntgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan deze patiënten te bevorderen en ontwikkelingen te stimuleren en kennisgebied van de Intensive Care geneeskunde te vergroten. 
 
Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN)

WCN (Werkgroep Cardiologische centra Nederland) is een onderzoeksnetwerk van bijna 60 cardiovasculaire instituten in Nederland. WCN werkt samen met farmaceutische bedrijven, contract research organisaties (CRO) en academische research organisaties (ARO), van trial design tot aan publicatie. De netwerkleden zijn ervaren professionals met excellente kennis over klinisch onderzoek. Samen met gekwalificeerde onderzoeksprofessionals en toegewijde medewerkers zorgt WCN voor klinisch onderzoek van hoge kwaliteit.

wcn.life

Nederlandse Hart Registratie (NHR)

De NHR heeft als doel via kwaliteitsregistraties bij te dragen aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de hartzorg in Nederland. Alle Nederlandse ziekenhuizen verzamelen binnen de NHR data over de behandeling van hartziekten, zoals bijvoorbeeld hartchirurgische behandelingen, dotterbehandelingen, percutane hartklepvervangingen, pacemaker- of ICD-implantaties en ablaties. Voor diverse veel voorkomende ziektebeelden worden registraties rondom het ziektebeeld vormgegeven, zoals bijvoorbeeld voor hartfalen en atriumfibrilleren.

De NHR verwerkt in opdracht van de ziekenhuizen de gegevens en stelt deze ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten. De organisatie voldoet aan alle privacy vereisten en is NEN gecertificeerd. In totaal verzamelt de NHR data van meer dan 80.000 invasieve of operatieve behandeling per jaar.

nederlandsehartregistratie.nl

NHI – Durrer Center

Het Durrer Center voor Cardiovasculair Onderzoek is opgericht door het Netherlands Heart Institute (NL-HI) in 2008. NL-HI bevordert de samenwerking tussen universitaire medische centra in Nederland en tussen wetenschappers en de private sector binnen het cardiovasculaire domein. Het Durrer Center ondersteunt samenwerkingen en cardiovasculaire onderzoeksprojecten door hulp te bieden bij het verzamelen, analyseren, opslaan en delen van klinische onderzoeksdata en biologisch materiaal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het ‘FAIR Data’ principe, om data vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar op te slaan (Findable (F), Interoperable (I), Accessible (A) and Reusable (R)). Het Durrer Center is een neutrale, onafhankelijke non-profit organisatie.

durrercenter.nl

Hartstichting

Samen met professionals werkt de Hartstichting aan een steeds gezonder Nederland. We hebben daarbij een grote ambitie: een halvering van de stijging van de ziektelast door hart- en vaatziekten in 2030. De Hartstichting werkt samen met wetenschappers, artsen, samenwerkingspartners en vele vrijwilligers aan oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter en sneller te behandelen. We financieren onderzoek, geven steun en voorlichting aan patiënten en willen extra levens redden bij een hartstilstand.

professionals.hartstichting.nl

Harteraad

Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Wij helpen mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat je je leven weer zo optimaal mogelijk kan leven, ondanks je aandoening. Harteraad komt ook op voor de belangen van 1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is. En vertegenwoordigt hen bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals.

harteraad.nl