Registratie van patiënten met COVID-19, inclusief cardiovasculaire risicofactoren en complicaties

CAPACITY is een registratie van patiënten met COVID-19. Het is een cardiovasculaire toevoeging op het Case Record Form (CRF) dat is ontwikkeld door het ISARIC (International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium) en de WHO (World Health Organisation) in reactie op de uitbraak van COVID-19.

Het doel van CAPACITY is om data te verzamelen van de cardiovasculaire voorgeschiedenis, diagnostische informatie en cardiovasculaire complicaties van COVID-19 patiënten. Door deze data op een gestandaardiseerde manier te verzamelen kan CAPACITY meer inzicht geven in (1) de manifestatie en incidentie van cardiovasculaire complicaties bij patiënten met COVID-19 en (2) de vatbaarheid en het klinische beloop van COVID-19 bij patiënten met een onderliggende cardiovasculaire aandoening.

Wil uw centrum deelnemen? Sluit nu aan! In onze infographic kunt u zien welke stappen u hiervoor moet ondernemen.

Totaal aantal inclusies
0
Totaal aantal patiënten met follow-up
0
Totaal aantal centra die includeren
0
Totaal aantal landen die includeren
0

The CAPACITY CRF extension

Addition of separate data collection instruments in REDCap for: